Щирия

steiermark

Südsteiermark / Южна Щирия
1740 хектара лозя са засети върху шисти, пясък, мергел и варовикови почви. Най-значимите сортове са Welschriesling, Совиньон Блан, Пино Блан, и Шардоне (наричано Морийон).

Südoststeiermark / Югоизточна Щирия
В този район с лозя са засети 1110 хектара. Почвите са базалтови и вулканични, както и изветрели скали и песъчлив, тежък глинест льос. Основните сортове са Welschriesling, Weiβburgunder, Совиньон Блан, и Морийон (Шардоне). Zweigelt и Траминер са много обичани продукти от местната винопроизводствена ниша.

Weststeiermark / Западна Щирия
Гнайс и шистови почви доминират на 430-те хектара с лозя. Освен основният сорт Blauer Wildbacher, който се култивира изключително в Западна Щирия, присъстват също и Welschriesling, Пино Блан, и Zweigelt.