Нидеростерайх

Niederosterreich

Weinviertel / Вайнвиртел
Този „Винен гигант” заема около 16 000 хектара с лозя. Доминиращите видове почви са льос, глинест льос, скалиста почва и чернозем. Основните винени сортове са Grüner Veltliner, Welschriesling, Weiβburgunder, Riesling, и Zweigelt. Шардоне и Blauer Portugieser са специалитет на района.

Wachau / Вахау
1390 хектара с лозя са засети върху изветряла скална маса, а по-надолу по хълмовете – пясък и льос. Основните сортове са Grüner Veltliner и Riesling. Newburger и Gelber Muskateller са сред редките сортове, произвеждани в този район.

Kremstal / Кремстал
2170 хектара лозя са разположени по северните и южни склонове. Около град Кремс скалистите почви са заети най-вече с Grüner Veltliner и Riesling. Специалитет на района е Roter Veltliner.

Kamptal / Камптал
3870 хектара са засети основно с Grüner Veltliner и Riesling. Пино Блан и Шардоне също дават добри резултати, а значението на червените cuvée непрекъснато нараства. Почвите льос и глинест льос доминират в района, като за по-високите лозя са характерни изветрели скални подпочви, идеални за сорта Grüner Veltliner.

Traisental / Трайзентал
Със своите лозя разположени на площ от 680 хектара, Трайзентал произвежда основно Grüner Veltliner – сорт, който е добре пригоден към сухи, песъчливи почви, или песъкливо-глинест льос. Riesling и Шардоне също се отглеждат тук, наред с традиционните австрийски сортове грозде за червено вино.

Donauland / Донауланд
Пикантните Grüner Veltliner са типични за този лозарски район с площ 2730 хектара. Жизненият сорт Пино Блан също се развива добре в дълбоките льосови почви. Характерният Roter Veltliner, древен сорт който дава вина с чудесно закръглено тяло, също вирее отлично тук. Гамата от различни сортове се допълва от червени вина, най-вече Blauer Zweigelt.

Carnuntum / Карнунтум
Пясък, глинест льос, чакълеста почва и льос са доминиращите видове почви за 890-те хектара с лозя. Значителен принос за успеха на района през последните години имат най-вече червени сортове грозде, като Zweigelt и Blaufränkisch. Основният сорт е Grüner Veltliner.

Thermenregion / Терменрегион
Лозята са разположени върху 2330 хектара бедни, скалисти, а частично и тежки, глинести льосови почви. Климатът е Панонийски – със сухи, горещи лета и студени зими. Основните отглеждани сортове са Пино Блан, Neuburger, Zierfandler и Rotgipfler. Една трета от площта е засадена с червени сортове грозде. Традиционните Zierfandler и Rotgipfler се използват за производство на вина с най-високо качество.